Испрати нови инструкции за отклучување на акаунтот