СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА

Тип на оглас Договор
Цена: По договор
Локација: Скопје, Карпош

Станете дел од тимот на ЕТЕРНАдент!

КОНКУРС
за пополнување на работно место
СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА

Квалификации:
1. положен државен испит
2. активно познавање на англиски јазик
3. активно познавање на MS Office и Internet
4. две години работно искуство

Вашето CV + мотивациско писмо + фотографија испратете ги на e-mail.
Огласот трае до пополнување на работното место.
Ве молиме без телефонски јавувања.

Stanete del od timot na ETERNAdent!

KONKURS
za popolnuvanje na rabotno mesto
STOMATOLOShKA SESTRA

Kvalifikacii:
1. polozen drzaven ispit
2. aktivno poznavanje na angliski jazik
3. aktivno poznavanje na MS Office i Internet
4. dve godini rabotno iskustvo

Vasheto CV + motivacisko pismo + fotografija ispratete gi na e-mail.
Oglasot trae do popolnuvanje na rabotnoto mesto.
Ve molime bez telefonski javuvanja.

Информации за огласувачот

Eterna Dent
023091470
078309147