Спорт М вработува!

Тип на оглас Договор
Цена: По договор
Локација: Штип, Штип

Биди дел од тимот на Sport M во Штип ?

Испрати го твоето CV и дознај повеќе за можностите кои ги нудиме и креирај ја сопствената кариера на начин на кој што ти сакаш.

? Огласот е активен до 28.04.2019

Bidi del od timot na Sport M vo Shtip ?

Isprati go tvoeto CV i doznaj poveke za moznostite koi gi nudime i kreiraj ja sopstvenata kariera na nachin na koj shto ti sakash.

? Oglasot e aktiven do 28.04.2019

Информации за огласувачот

Sport M
023232646
023213490
023221990