Работа во таверна на Крф

Тип на оглас Определено
Цена: 49,600 мкд / 800
Локација: Скопје, Аеродром

Потребни се две девојки или жени за работа во таверна на Крф. Обезбедено сместување и исхрана. Може да се посредува околу превоз. Потребни за цела сезона.

Potrebni se dve devojki ili zeni za rabota vo taverna na Krf. Obezbedeno smestuvanje i ishrana. Moze da se posreduva okolu prevoz. Potrebni za cela sezona.

Информации за огласувачот

Маја Наскова
00306998251886