Продажба и монтажа на соларни системи

Тип на оглас Се продава
Цена: 11,800 мкд / 190
Локација: Скопје, Ѓорче Петров

Вршиме продажба и монтажа на соларни системи брзо, ефтино и квалитетно. Имаме резервни делови, вакумска цевка, грејач, вентил, сонда и друго

Комплетот содржи:
- иноксен бојлер
- иноксно постоље за бојлер
- контролер pioneer
- електромагнетен вентил
- тросолојна бакарна цевка
- грејач
- сонда

Излезот на топлата вода е 3/4 за поголем притисок и изработката е со ппр цевки од 25 мм, исто така изработуваме комлет лежиште со профили 20/40 прицврстени на носечките греди за иноксното постоље за бољерот и овозможува потполна сигурност на бољерот под било какви временски услови.

гаранција на бојлер 7 години и на останатите делови 1 година.

Vrshime prodazba i montaza na solarni sistemi brzo, eftino i kvalitetno. Imame rezervni delovi, vakumska cevka, grejach, ventil, sonda i drugo

Kompletot sodrzi:
- inoksen bojler
- inoksno postolje za bojler
- kontroler pioneer
- elektromagneten ventil
- trosolojna bakarna cevka
- grejach
- sonda

Izlezot na toplata voda e 3/4 za pogolem pritisok i izrabotkata e so ppr cevki od 25 mm, isto taka izrabotuvame komlet lezishte so profili 20/40 pricvrsteni na nosechkite gredi za inoksnoto postolje za boljerot i ovozmozuva potpolna sigurnost na boljerot pod bilo kakvi vremenski uslovi.

garancija na bojler 7 godini i na ostanatite delovi 1 godina.

Информации за огласувачот

WWW
070777257