Превод од македонски на словенечки и обратно

Тип на оглас Договор
Цена: 400 мкд / 6
Локација: Штип, Штип

Овластен судски преведувач од Штип врши превод од словенечки на македонски јазик и обратно.

Ovlasten sudski preveduvach od Shtip vrshi prevod od slovenechki na makedonski jazik i obratno.

Информации за огласувачот

Миливоје Митевски
078473353