Поради затварање на Авто перална Се продава

Тип на оглас Се продава
Цена: 27,900 мкд / 450
Локација: Скопје, Шуто Оризари

Вап италијански со топла вода
Копресор
И пеномат
0038971313379
Ефтинооо

Vap italijanski so topla voda
Kopresor
I penomat
0038971313379
Eftinooo

Информации за огласувачот

Husret
0038971313379