Поправка на клима уреди, сервис за клима

Тип на оглас Договор
Цена: 600 мкд / 9
Локација: Скопје, Аеродром

Поправка на сите видови клима уреди, дополна со фреон р22 и р410, монтажа и демонтажа, промена на кондензатори, поправка на електроники, продажба на нови клими, откуп на половни клими, замена старо за ново, се што е поврзано со климатизација.

Popravka na site vidovi klima uredi, dopolna so freon r22 i r410, montaza i demontaza, promena na kondenzatori, popravka na elektroniki, prodazba na novi klimi, otkup na polovni klimi, zamena staro za novo, se shto e povrzano so klimatizacija.

Информации за огласувачот

Клима Сервис PROFESIONAL
070333209