оранжерии и пластеници

Тип на оглас Се продава
Цена: 1,054 мкд / 17
Локација: Гевгелија, Гевгелија

Заедно со холандски, германски, француски компании,
Ние се занимаваме со трговија и инсталација на оранжерии и пластеници во регионот на Балканот од 1988 година, соодветно, би сакал да ви ги претставам понудите за оранжерии и пластеници и други програми.

Сосема нови пластеници во Венло: тие се високо климатски со висина до 5-6 метри од типот VENLO во неколку верзии кои целосно ги исполнуваат денешните технолошки, енергетски и производни услови.

РАЗОБЕЛЕНИ: но комплетно реновирани: оранжерии од типот Венло исто така во исклучително богата понуда од најразличен дизајн. Овие оранжерии се целосно санирани по расклопување! се заменуваат со НОВИ завртки, заптивки, странични плочи, делови од системот за отворање (вентуси), нови влезни врати, нови заптивки за корпи и странични страни. МНОГУ НИСКА ЦЕНА! само 17,57 € / месец што работи во Холандија

- оранжерии од фолија - високи климатски модерни и класични оранжерии од фолија ,
- комплет опрема за покривање со два слоја фолија на надувување
- опрема за систем за внатрешно греење многу добри цени, систем за наводнување и засенчување итн.

Сите информации на
Е-пошта: ........................ aster1224@gmail.com
или
на телефон: ................... 00 381 (0) 69 321 3 321

Zaedno so holandski, germanski, francuski kompanii,
Nie se zanimavame so trgovija i instalacija na oranzerii i plastenici vo regionot na Balkanot od 1988 godina, soodvetno, bi sakal da vi gi pretstavam ponudite za oranzerii i plastenici i drugi programi.

Sosema novi plastenici vo Venlo: tie se visoko klimatski so visina do 5-6 metri od tipot VENLO vo nekolku verzii koi celosno gi ispolnuvaat deneshnite tehnoloshki, energetski i proizvodni uslovi.

RAZOBELENI: no kompletno renovirani: oranzerii od tipot Venlo isto taka vo iskluchitelno bogata ponuda od najrazlichen dizajn. Ovie oranzerii se celosno sanirani po rasklopuvanje! se zamenuvaat so NOVI zavrtki, zaptivki, stranichni plochi, delovi od sistemot za otvoranje (ventusi), novi vlezni vrati, novi zaptivki za korpi i stranichni strani. MNOGU NISKA CENA! samo 17,57 € / mesec shto raboti vo Holandija

- oranzerii od folija - visoki klimatski moderni i klasichni oranzerii od folija ,
- komplet oprema za pokrivanje so dva sloja folija na naduvuvanje
- oprema za sistem za vnatreshno greenje mnogu dobri ceni, sistem za navodnuvanje i zasenchuvanje itn.

Site informacii na
E-poshta: ........................ aster1224@gmail.com
ili
na telefon: ................... 00 381 (0) 69 321 3 321

Информации за огласувачот

Remete Rudolf