Асистенти за продажба, монтери, доставувачи

Тип на оглас Договор
Цена: По договор
Локација: Скопје, Бутел

ОГЛАС ЗА 3 НОВИ РАБОТНИ МЕСТА!
1. За своите потреби и зголемен обем во работата, салонот за мебел Алекс Дизајн објавува оглас за вработување на асистент за продажба.
Потребни квалификации
-Одлично познавање од MS Office (Excel, Word, Power Point)
-Задолжително познавање на албански јазик
-Одлични комуникациски и презентерски способности
-Ведрост и комуникативност
-Лојалност, иницијативност, енергичност и насоченост кон резултати
-Грижа и ориентираност кон клиенти
-Способност за тимска работа
-Флексибилност, љубезност и работа под притисок
-Способност за работа во смени
-Активна комуникација
Број на отворени позиции
1

Краен рок за аплицирање 30.04.2019 година

2. За своите потреби и зголемен обем во работата, салонот за мебел Алекс Дизајн објавува
оглас за вработување на монтер/доставувач.

Потребни квалификации
-Задолжително работно искуство
-Задолжително поседување на возачка дозвола Б
-Самоиницијативност при извршување на работните задачи
-Способност за организација и тимска работа
-Способност за работа под притисок
-Способност за работа во смени

Број на отворени позиции
2

Краен рок за аплицирање 30.04.2019 година

OGLAS ZA 3 NOVI RABOTNI MESTA!
1. Za svoite potrebi i zgolemen obem vo rabotata, salonot za mebel Aleks Dizajn objavuva oglas za vrabotuvanje na asistent za prodazba.
Potrebni kvalifikacii
-Odlichno poznavanje od MS Office (Excel, Word, Power Point)
-Zadolzitelno poznavanje na albanski jazik
-Odlichni komunikaciski i prezenterski sposobnosti
-Vedrost i komunikativnost
-Lojalnost, inicijativnost, energichnost i nasochenost kon rezultati
-Griza i orientiranost kon klienti
-Sposobnost za timska rabota
-Fleksibilnost, ljubeznost i rabota pod pritisok
-Sposobnost za rabota vo smeni
-Aktivna komunikacija
Broj na otvoreni pozicii
1

Kraen rok za apliciranje 30.04.2019 godina

2. Za svoite potrebi i zgolemen obem vo rabotata, salonot za mebel Aleks Dizajn objavuva
oglas za vrabotuvanje na monter/dostavuvach.

Potrebni kvalifikacii
-Zadolzitelno rabotno iskustvo
-Zadolzitelno poseduvanje na vozachka dozvola B
-Samoinicijativnost pri izvrshuvanje na rabotnite zadachi
-Sposobnost za organizacija i timska rabota
-Sposobnost za rabota pod pritisok
-Sposobnost za rabota vo smeni

Broj na otvoreni pozicii
2

Kraen rok za apliciranje 30.04.2019 godina

Информации за огласувачот

Salon za mebel - Aleks Dizajn
022672923
078251934