Котел на струја - Коспел

Тип на оглас Се продава
Цена: По договор
Локација: Скопје, Бутел

Греејте го вашиот дом со најновиот модел на електричен котел од брендот коспел. Чиста, лесна, ефикасна инвестиција. ADI Impex инженеринг скопје ви нуди голем избор на италијански системи за греење за вашиот дом, стан, деловен објект, хотел, ресторан, канцеларија, кафетерија. Располагаме со сета потребна опрема и материјали за беспрекорна монтажа и функционирање за вашиот дом да биде топол и удобен за вас во зимни услови.

Нашата компанија ви нуди:

- Високо квалитетни пвц (со три слоја) или бакарни цевки од различна големина за подно, централно, колективно, станбено греење на вашата просторија.
- Алумински радијатори од различни димензии алумински регистри италијански вентили и пумпи за вода со врвен квалитет.ќ
- Камини на пелети (различна моќност)
- Камини на брикети (различна моќност)
- Камини на дрва (различна моќност)
- Електрични котели (различна моќност)
- Термални пумпи
- Геотермални пумпи
- Системи на подно греење
- Системи на соларно греење на вашата вода за санитарни цели
- Далечинско управување од мобилна апликација преку интернет каде и да сте, во било кое време

Greejte go vashiot dom so najnoviot model na elektrichen kotel od brendot kospel. Chista, lesna, efikasna investicija. ADI Impex inzenering skopje vi nudi golem izbor na italijanski sistemi za greenje za vashiot dom, stan, deloven objekt, hotel, restoran, kancelarija, kafeterija. Raspolagame so seta potrebna oprema i materijali za besprekorna montaza i funkcioniranje za vashiot dom da bide topol i udoben za vas vo zimni uslovi.

Nashata kompanija vi nudi:

- Visoko kvalitetni pvc (so tri sloja) ili bakarni cevki od razlichna golemina za podno, centralno, kolektivno, stanbeno greenje na vashata prostorija.
- Aluminski radijatori od razlichni dimenzii aluminski registri italijanski ventili i pumpi za voda so vrven kvalitet.k
- Kamini na peleti (razlichna moknost)
- Kamini na briketi (razlichna moknost)
- Kamini na drva (razlichna moknost)
- Elektrichni koteli (razlichna moknost)
- Termalni pumpi
- Geotermalni pumpi
- Sistemi na podno greenje
- Sistemi na solarno greenje na vashata voda za sanitarni celi
- Dalechinsko upravuvanje od mobilna aplikacija preku internet kade i da ste, vo bilo koe vreme

Информации за огласувачот

ADI Impex
070501729