Изработна на фонтани и уредување на градини

Тип на оглас Договор
Цена: По договор
Локација: Скопје, Ѓорче Петров

Алојз фонтани, основана 1991 година, прва специјализирана фирма за изработка на фонтани во Македонија.

Изработка на:

- Фонтани од природен камен
- Инсталирање на дива природа во урбана средина
- Уникатна изработка на собни фонтани
- Пондови и езера
- Алпинуми
- Минијатурни градини
- Уредување на градини од садење трева до комплетно уредување на градина

Alojz fontani, osnovana 1991 godina, prva specijalizirana firma za izrabotka na fontani vo Makedonija.

Izrabotka na:

- Fontani od priroden kamen
- Instaliranje na diva priroda vo urbana sredina
- Unikatna izrabotka na sobni fontani
- Pondovi i ezera
- Alpinumi
- Minijaturni gradini
- Ureduvanje na gradini od sadenje treva do kompletno ureduvanje na gradina

Информации за огласувачот

Габриел
075998999
070679070