Италијански системи за греење за вашиот дом

Тип на оглас Се продава
Цена: По договор
Локација: Скопје, Бутел

ADI Impex инженеринг скопје ви нуди голем избор на италијански системи за греење за вашиот дом, стан, деловен објект, хотел, ресторан, канцеларија, кафетерија. Располагаме со сета потребна опрема и материјали за беспрекорна монтажа и функционирање за вашиот дом да биде топол и удобен за вас во зимни услови.

Прва постапка е цртање на скица на објектот. После тоа следи монтажа од страна на овластени мајстори. Трета и последна фаза е пуштање во употреба на целиот систем и нејзина проверка, регулирање, испуштање на воздух и многу други дотерувања кои водат до беспрекорно функционирање на целиот систем.

ADI Impex inzenering skopje vi nudi golem izbor na italijanski sistemi za greenje za vashiot dom, stan, deloven objekt, hotel, restoran, kancelarija, kafeterija. Raspolagame so seta potrebna oprema i materijali za besprekorna montaza i funkcioniranje za vashiot dom da bide topol i udoben za vas vo zimni uslovi.

Prva postapka e crtanje na skica na objektot. Posle toa sledi montaza od strana na ovlasteni majstori. Treta i posledna faza e pushtanje vo upotreba na celiot sistem i nejzina proverka, reguliranje, ispushtanje na vozduh i mnogu drugi doteruvanja koi vodat do besprekorno funkcioniranje na celiot sistem.

Информации за огласувачот

ADI Impex
070501729