Готвачка за Хрватска со MK пасош

Тип на оглас Договор
Цена: 93,000 мкд / 1,500
Локација: Скопје, Центар

Под итно се побарува - Готвачка за Хрватска со MK пасош / плата од 1200 до 1500 евра со платено сместување, виза и исхрана. Кујна мени : Скара , Шпагети, рижото, школки, морски плодови и риби. Пожелно апликации од наши предходни соработници или готвачи со искуство во ресторани. Дообука ќе добие кандидатката. Сместувањето е над ресторанот. Заинтересирани за работната позиција пишете ни во инбокс или на емаил адреса.

Pod itno se pobaruva - Gotvachka za Hrvatska so MK pasosh / plata od 1200 do 1500 evra so plateno smestuvanje, viza i ishrana. Kujna meni : Skara , Shpageti, rizoto, shkolki, morski plodovi i ribi. Pozelno aplikacii od nashi predhodni sorabotnici ili gotvachi so iskustvo vo restorani. Doobuka ke dobie kandidatkata. Smestuvanjeto e nad restoranot. Zainteresirani za rabotnata pozicija pishete ni vo inboks ili na email adresa.

Информации за огласувачот

Euroteam Euroworker