geometar666

Тип на оглас Се продава
Цена: По договор
Локација: Неготино, Неготино

Купувам куќа, плевна во исправна/функционална состојба во Охрид во атарот на селата Вапила, Сирула, Расино, Плаќе. Понуди и информации пратете на е-маил: vardar2009@yahoo.com
Kupuvam kuka, plevna vo ispravna funkcionalna sostojba vo Ohrid vo atarot na selata Vapila, Sirula, Rasino, Plake. Ponudi i informacii pratete na e-mail: vardar2009@yahoo.com

Kupuvam kuka, plevna vo ispravna/funkcionalna sostojba vo Ohrid vo atarot na selata Vapila, Sirula, Rasino, Plake. Ponudi i informacii pratete na e-mail: vardar2009@yahoo.com
Kupuvam kuka, plevna vo ispravna funkcionalna sostojba vo Ohrid vo atarot na selata Vapila, Sirula, Rasino, Plake. Ponudi i informacii pratete na e-mail: vardar2009@yahoo.com

Информации за огласувачот

selo
075556696