Гел за избелување на емајл на забите "AVRORATEGEL"

Тип на оглас Се продава
Цена: 620 мкд / 10
Локација: Берово, Берово

Гел за избелување на емајл на забите "AVRORATEGEL" е уникатен руски развој. Производот е наменет за белење на заби, и дома и во стоматолошки клиники. Совршен за оние кои сакаат да ги избелуваат забите покриени со плаки од пиење кафе, тутун, вино, чај.

Гел матрицата содржи активни молекули на кислород што ги поседуваат
осветлување и бактерицидно дејство, а уникатно избраната формула ви овозможува да ги направите забите 2-4 тони полесни по првата постапка.

Гелот се истиснува од цевката во волумен од 2-3 грама, рамномерно се нанесува на внатрешната површина на заштитниот уста со стерилна шпатула за еднократна употреба, по што заштитниот заштитен уста со гелот се става во усната шуплина, а флукс на УВ-светло е насочен во усната шуплина на пациентот. Во случај на пациент кој користи дома чувар на устата со LED диоди лоцирани во него и три вида адаптери за поврзување и напојување (паметен телефон на андроид или ios, телефонски полначи, преносни полначи и USB-врска со компјутер).

Гелот значително се разликува од увезените аналози поради пократкото време на изложеност - една постапка трае од 10 до 20 минути, максимум 40 минути во случај на јак тутун, кафе, цут на чај.

Gel za izbeluvanje na emajl na zabite "AVRORATEGEL" e unikaten ruski razvoj. Proizvodot e namenet za belenje na zabi, i doma i vo stomatoloshki kliniki. Sovrshen za onie koi sakaat da gi izbeluvaat zabite pokrieni so plaki od pienje kafe, tutun, vino, chaj.

Gel matricata sodrzi aktivni molekuli na kislorod shto gi poseduvaat
osvetluvanje i baktericidno dejstvo, a unikatno izbranata formula vi ovozmozuva da gi napravite zabite 2-4 toni polesni po prvata postapka.

Gelot se istisnuva od cevkata vo volumen od 2-3 grama, ramnomerno se nanesuva na vnatreshnata povrshina na zashtitniot usta so sterilna shpatula za ednokratna upotreba, po shto zashtitniot zashtiten usta so gelot se stava vo usnata shuplina, a fluks na UV-svetlo e nasochen vo usnata shuplina na pacientot. Vo sluchaj na pacient koj koristi doma chuvar na ustata so LED diodi locirani vo nego i tri vida adapteri za povrzuvanje i napojuvanje (pameten telefon na android ili ios, telefonski polnachi, prenosni polnachi i USB-vrska so kompjuter).

Gelot znachitelno se razlikuva od uvezenite analozi poradi pokratkoto vreme na izlozenost - edna postapka trae od 10 do 20 minuti, maksimum 40 minuti vo sluchaj na jak tutun, kafe, cut na chaj.

Информации за огласувачот

nabstor