Апарат за Заварување SOL WELDING

Тип на оглас Се продава
Цена: 18,000 мкд / 290
Локација: Скопје, Карпош

Италијански апарат, купен од TGS Tehnogas - Skopje (www.tgs.com.mk/mk)

DC апарат за заварување со Аргон и со Електроди. Индустриска класа на машина. Инвертерска технологија, апарат погоден за заварување во затворен простор и надвор.

Комплет со:
- Тиг горилник WP17 со тастер и приклучок 6
метри
- Клешта за маса со кабел 6 метри
- Горилник за електроди со кабел 6 метри
- Алуминиумска кутија за пренос со клучеви
- Апарат со појас за пренос на рамо

Апаратот е исправен, без дефекти. Никогаш не бил сервисиран ниту расипан. Може да се проба, поврзан е на боца со Аргон.

070 218 680

Italijanski aparat, kupen od TGS Tehnogas - Skopje (www.tgs.com.mk/mk)

DC aparat za zavaruvanje so Argon i so Elektrodi. Industriska klasa na mashina. Inverterska tehnologija, aparat pogoden za zavaruvanje vo zatvoren prostor i nadvor.

Komplet so:
- Tig gorilnik WP17 so taster i prikluchok 6
metri
- Kleshta za masa so kabel 6 metri
- Gorilnik za elektrodi so kabel 6 metri
- Aluminiumska kutija za prenos so kluchevi
- Aparat so pojas za prenos na ramo

Aparatot e ispraven, bez defekti. Nikogash ne bil servisiran nitu rasipan. Moze da se proba, povrzan e na boca so Argon.

070 218 680

Информации за огласувачот

Argonsko Zavruvanje
070218680