Андроид програмер со и без работно искуство

Тип на оглас Неопределено
Цена: По договор
Локација: Скопје, Центар

Компанијата Intelligent Network Solutions вработува андроид програмер. Работно искуство во фирма не е обврзувачко, но, се бара кандидат кој што има сработено две до три конкретни native android апликации кои што би се дискутирале во текот на самото интервју, поради директно вклучување на тековен проект.

Kompanijata Intelligent Network Solutions vrabotuva android programer. Rabotno iskustvo vo firma ne e obvrzuvachko, no, se bara kandidat koj shto ima sraboteno dve do tri konkretni native android aplikacii koi shto bi se diskutirale vo tekot na samoto intervju, poradi direktno vkluchuvanje na tekoven proekt.

Информации за огласувачот

Intelligent Network Solutions INS